inženýring projednání vydání stavebního povolení

projednání vydání stavebního povolení

Spolupráce, koordinace a zajišťování povolení stavby . Jednání s jednotlivými účastníky stavebního řízení a státních orgánů za účelem získaní povolení ke stavbě.