Naše služby

technická spolupráce při realizaci interiérů

  1. Spolupráce při výběru dodavatele interiéru,
    zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele interiru, zpracování výkazů výměr a rozpočtů na interier, spolupráce při výběrů dodavatele, vyhodnocování a analýza nabídek
  2. Spolupráce při realizaci interiéru
    provádění kontroly provádění stavby dle schváleného projektu a dle dílčích požadavků investora.
  3. Spolupráce při ukončení
    příprava k ukončení a předání stavby, spolupráce při zkušebním provozu stavby