technická spolupráce při realizaci staveb

V rozsahu celkové architektonicko-inženýrské činnosti dle fází doporučené ČKA:

 • 6. DZS - vypracování dokumentace –zadání stavby dodavateli( tendr)
  • dokumentace určená pro výběrové řízení na dodavatele stavby, veřejné zakázky.
 • 7. VDS spolupráce při výběru dodavatele
  • spolupráce při výběrů dodavatele, vyhodnocování a analýza nabídek
 • 8. ATD - spolupráce při provádění stavby ( autorský a technický dozor)
  • provádění kontroly provádění stavby dle schváleného projektu a dle dílčích požadavků investora
 • 9. SKP - spolupráce při dokončení stavby
  • příprava k ukončení a předání stavby, kolaudace, spolupráce při zkušebním provozu stavby