návrhy a projekty interierů (specializace hotely)

Návrhy a projekty interiérů zpracováváme od prvních návrhů a vizí až k realizační dokumentaci a dozoru při realizaci díla.

Jednotlivé etapy architektonické činnosti provádíme dle doporučených standardů ČKA:

  • 1. Příprava zakázky
  • 2. Výtvarná studie interiéru
  • Stanovení charakteru a výtvarné vize interiéru
  • 3. Definitivní souborné výtvarné, barevné a dispoziční řešení interiéru
  • Dle schválené studie zpracování vize do reálné podoby, návrhy stavebních úprav a změn, návrhy jednotlivých materiálů, barev a provozních funkcí, koordinační činnost s projektantem stavby.
  • 4.Vypracování dokumentace pro provedení interiéru

Dle schválené fáze 3 se jedná o detailní zpracování dílčích detailů pro realizaci nábytku a interiéru, specifikace jednotlivých materiálů a jejich množství, specifikace typických a atypických předmětů a doplňků. , jednání se subdodavateli a výrobci při výběru jednotlivých materiálů a prvků. Zpracování výkazů výměr a kusovníků.