architektonické návrhy a projekty staveb

Návrhy a projekty staveb zpracováváme od prvních návrhů a vizí až k realizační dokumentaci a dozoru při realizaci díla. Navrhujeme nové stavby i rekonstrukce či modernizace starých objektů.

Projekty staveb zpracováváme dle vyhl. č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb. Dílčí členění projektů zpracováváme dle doporučených standardů České komory architektů v těchto výkonových fází:

  • 1. PPR - příprava zakázky
  • 2. STS - návrh,studie stavby
  • 3. DUR - vypracování dokumentace pro uzemní řízení
  • 4. DSP - vypracování dokumentace pro stavební řízení
  • 5. DPS - vypracování dokumentace pro provedení stavby
  • 6. DZS - vypracování dokumentace –zadání stavby dodavateli( tendr)
  • 7. VDS - spolupráce při výběru dodavatele
  • 8. ATD - spolupráce při provádění stavby ( autorský a technický dozor)
  • 9. SKP - spolupráce při dokončení stavby

 Jednotlivé projekční ukony jsou zpracovány až po dohodě s klientem a ve vztahu k rozsahu zakázky. Projekty jsou zpracovány včetně všech stavebních profesí.